European  type – End Carriage Specification

CAPACITY           : 1 Ton to 25 Ton

SPAN                     : 6 M to 50 M