European Type

Chain Hoist European Type Specification:

CAPACITY           : 1 Ton to 10 Ton

LIFTING               : 3 M to 20 M

HT Speed             : 4 mpm to 6 mpm

CT Speed              : 12 mpm to 18 mpm

Scroll to Top